முருகப் பெருமானின் நாமங்களும் விளக்கங்களும்

 அழகன் – முருகு என்றால் அழகு என்று பொருள். ஆகவே தான் அழகன் என்பதாகும்.  முருகேசன் – முருகனும் ஈசனும் இணைந்த சொரூபம் முருகேசன்.  சேயோன் – சேய் என்றால் குழந்தை…

Read More