கிரெடிட் கார்டு எண்களை, கட்டணங்களுக்கு GOOGLE பயன்படுத்தும் முறை!

நீங்கள் ஆன்லைன் அல்லது ஆஃப்லைனில் வாங்கியவற்றுக்கான கொடுப்பனவுகளை எளிதாக்கவும் மோசடியைக் குறைக்கும் நோக்கங்களுக்காகவும், நீங்கள் வழங்கும் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு எண்களை Google பயன்படுத்துகிறது. இதில் Google Play மற்றும் Google Pay பணப் பரிமாற்றங்களும் அடங்கும். Google Payments தனியுரிமை அறிக்கையானது, நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல் மற்றும் அதை எவ்வாறு பகிர்கிறோம் என்பது உட்பட உங்கள் கட்டணம் மற்றும் கணக்குத் தகவலை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைப் பற்றிய விரிவான தகவலை வழங்குகிறது. Google Payments தனியுரிமை அறிக்கையில் விளக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே, தனிப்பட்ட தகவலை மூன்றாம் தரப்பினர்களுடன் பகிரப்படுகின்றது. நீங்கள் Googleக்கு வழங்கிய கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு எண்கள் என்க்ரிப்ட் செய்யப்பட்டு, பாதுகாப்பான இடத்தில் உள்ள பாதுகாப்பான சேவையகங்களில் சேமிக்கப்படுகின்றன.

Related posts