வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு!

நாட்டில் பல பாகங்களிலும் இன்று மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பொழிய கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இதனை தெரிவித்துள்ளது.

சப்ரகமுவ மேல் மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களின் சில பகுதிகளில் இவ்வாறு மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பொழிய கூடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் அவ்வப்போது கடும் மழை பொழிய கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் மேலும் சில பகுதிகளில் 50 மில்லி மீற்றர் அளவில் மழை வீழ்ச்சி பதிவாகக்கூடும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

Related posts