இரத்தினக்கல், தங்காபரண கைத்தொழிலாளர்களுக்கான வருமான வரியை நீக்க தீர்மானம்!

இரத்தினக்கல் மற்றும் தங்காபரண கைத்தொழிலாளர்கள் உழைக்கும் போது செலுத்தும் 14 வீத வருமான வரி மற்றும் தங்க இறக்குமதிக்கான 15 வீத வரியை நீக்குவதற்கு  ஜனாதிபதி தீர்மானித்துள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

Related posts