இந்திய வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நாசா பாராட்டு!

புதிய விண்மீன் திரளைக் கண்டுபிடித்ததற்காக இந்திய  வானியல்  ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நாசா பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பூமியிலிருந்து 9 .3 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்திலுள்ள புதிய விண்மீன் திரளை இந்தியாவின் அஸ்ட்ரோசாட் விண்கலத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த தொலைநோக்கி மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

குறித்த விண்மீன் திரள்களிலிருந்து வெளிப்பட்ட தீவிர புறஊதாக் கதிர்கள் மூலம் அக் கூட்டத்தை புனேயிலுள்ள வானியல் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானி கனக்சஹா தலைமையிலான குழு கண்டுபிடித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து இந்திய வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நாசா அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், விஞ்ஞானம் என்பது உலகெங்கிலுமுள்ள  கூட்டு முயற்சி, எனவே இது போன்ற கண்டுபிடிப்புகள் நாம் எங்கிருந்து வருகிறோம், எங்கு செல்கிறோம், என்பதைப் பற்றி மனிதகுலத்தின் புரிதலுக்கு மேலும் உதவுகின்றன எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Related posts