ரஷ்யாவின் யுத்தக் கப்பல்கள் அம்பாந்தோட்டையில்!

ரஷ்யாவின்   யுத்தக் கப்பல்கள் 3 அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் நங்கூரமிட்டுள்ளன. அட்மிரல் ட்ரிபக், அட்மிரல் வினோகிராதொவ், பொரிஸ் புட்டோமா ஆகிய 3 கப்பல்களே ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளன.

விநியோக ​தேவைகள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களின் ஓய்வுக்காக இக்கப்பல்கள் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளதுடன், சுகாதார ஆலோசனைகள் மற்றும் முறைகளுக்கமைய இக் கப்பலுடனான தொடர்புகள் பேணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இந்தக் கப்பல்கள் நாளை மறுதினம் இலங்கையிலிருந்து புறப்படவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts