செம்மீன் விளையாட்டுக் கழகத்தின் மாணவர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு

செம்மீன் விளையாட்டுக் கழகத்தினால் மாணவர்களைக் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை 28ஆம் திகதி மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Related posts