35 இராஜாங்க அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் நியமனம்!

பொதுத்தேர்தல் 2020 சென்ற ஆகஸ்ட் மாதம் 05ஆம் திகதி நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.  ஜனாதிபதியினால் அமைச்சர்களினதும், இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கும் நியமனங்கள் அண்மையில் வழங்கப்பட்டது.

35 இராஜாங்க அமைச்சுக்களுக்கு புதிய செயலாளர்கள் இன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலூடாக பெயர் விபரங்கள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.

Related posts