யாழ். மாவட்டம் : பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி!

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி – 5803
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 4700
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்- 4158
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 3382
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி -2986
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 763

Related posts