யாழ். மாவட்டம் : வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி!

தமிழ் அரசு கட்சி – 9,024
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 5,610
ஸ்ரீலங்க சுதந்திர கட்சி – 4,556
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி – 4,076
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 2,463
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 1,316
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சி – 1,110

Related posts