மொனராகலை மாவட்டம் : தேர்தல் தொகுதி!

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன –  208,193

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி –  54,147

தேசிய மக்கள்‌ சக்தி  –  11,429

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி –  3,494

முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி – 437

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 280,885
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 20,312
மொத்த வாக்கெடுப்பு 301,197
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 372,155

Related posts