கொழும்பு மாவட்டம் : தேர்தல் தொகுதி!

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 674,603

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 387,145

தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 67,600

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 30,875

ஜாதிக சங்வர்தன பெரமுன – 2,343

செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 1,182,776
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 81,034
மொத்த வாக்கெடுப்பு 1,263,810
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 1,709,209

Related posts