கேகாலை மாவட்டம் : தேர்தல் தொகுதி!

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 331,573

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 131,317

தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 14,033

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 12,168

எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி – 5,656

செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 500,207
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 24,547
மொத்த வாக்கெடுப்பு 524,754
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 684,189

Related posts