அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் : தேர்தல் தொகுதி!

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 280,881

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 51,758

தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 31,362

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 5,017

எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி – 1,572

செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 374,017
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 18,971
மொத்த வாக்கெடுப்பு 392,988
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 493,192

Related posts