வாக்களிக்கச் செல்லும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் என்ன? (காணொளி)

புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ளபொதுத் தேர்தலின் போது வாக்களிக்கச் செல்லும் போது வாக்காளர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாக்களிப்பு நிலையத்தில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து தேர்தல் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள். காணொளியில்:

Related posts