தகவல் வழங்க விசேட இலக்கங்கள்!

போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட  குற்றங்கள் தொடர்பில் பொதுமக்கள் தகவல் வழங்குவற்காக இரண்டு தொலைபேசி இலக்கங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

1997 மற்றும் 1917 ஆகிய இலங்கங்களுக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி இது தொடர்பில் அறிவிக்க முடியும் என, பொலிஸ் ஊடகப்பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts