மக்கள் படிப்பக முன்பள்ளிக்கு இரண்டாம் கட்ட நிரந்தர வைப்பு நிதி

பொலிகை கரையோர அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால்  அண்மையில் பொலிகண்டி கிழக்கு மக்கள் படிப்பக முன்பள்ளிக்கு நிரந்தர வைப்பு நிதியாக முப்பத்தியிரண்டு இலட்சத்தி ஐம்பதினாயிரம் ரூபா வைப்பிலிடப்பட்டிருந்தது. அந்த நிதி நிலத்திலும் புலத்திலும் வாழும் மக்கள் முன்பள்ளியின் பழைய மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், நலன்விரும்பிகள்,அன்பர்கள், ஊர்மக்கள், என அனைவராலும் வழங்கப்பட்டு 08-06-2020 அன்று இலங்கை வங்கியின் நெல்லியடிக் கிளையில் வைப்பிலிடப்பட்டிருந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் கட்டமாக சேகரிக்கப்பட்ட  761 000 ரூபாய்  நிதி  இன்று (27-07-2020)  இலங்கை வங்கியின் நெல்லியடிக் கிளையில் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தினம் வழங்கப்பட்ட நிதியுடன் மக்கள் படிப்பகத்துக்கான நிதி 40 இலட்சத்தி பதினொரு ஆயிரம் ரூபாய் நிரந்தர வைப்பு நிதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts