அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் கொலை!

பாதள உலக குற்றவாளி அங்கொட லொக்கா இந்தியாவில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் இலங்கையில் தேடப்பட்டு வந்த பாதாள உலகக் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவராவார்.

அங்கொட லொக்காவுடன் இந்தியாவில் வசித்துவந்த முல்லேரியா ரஹ்மான் என்பவரின் மனைவி அங்கொட லொக்காவின் உணவில் விசத்தை கலந்தார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விசாரணைகள் தொடந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

Related posts