ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு நிலச்சரிவு எச்சரிக்கை!

ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு நிலச்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு, களுத்துறை, காலி, இரத்தினபுரி, கேகாலை மாவட்டங்களுக்கே இவ்வாறு நிலச்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளை (21) காலை 9.00 மணி வரை இவ்வெச்சரிகை அமுலில் இருக்கும் என, தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Related posts